Vergoeding

Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Het is dan wel noodzakelijk dat u verwezen bent door een arts of dat uw zorgverzekering directe toegankelijkheid logopedie (DTL) vergoed. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Indien u geen medische verwijzing heeft of uw zorgverzekering geen directe toegang logopedie (DTL) verleend, kunt u ook bij ons terecht. U dient dan zelf de behandelingen betalen.

Per 1 augustus 2011 is de logopedie direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing van de huisarts naar de logopedist kunt.

Dit wordt nog niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Wij verzoeken u uw polisvoorwaarde te controleren of bij uw verzekering te informeren of DTL (directe toegankelijkheid logopedie) wordt vergoed. Zo niet dan heeft u voor vergoeding van de logopedie een verwijzing van uw huisarts nodig.

Wanneer u in aanmerking komt voor DTL vindt tijdens het eerste bezoek bij de logopedist een screening plaats. De screening is erop gericht om de hulpvraag naar logopedie vast te stellen. Verder worden andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedische behandeling (contra-indicaties) uitgesloten. Komt op grond van de screening een zogeheten ‘niet-pluis situatie’ (rode vlag) naar voren, dan adviseert de logopedist de patiënt contact op te nemen met de (huis)arts voor verder onderzoek.