Vergoeding

Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits er een medische indicatie is. Voor volwassenen is het algemene eigen risico van de zorgverzekering van toepassing. Een intake kan plaatsvinden nadat u bent verwezen door een arts of wanneer uw zorgverzekering directe toegankelijkheid logopedie (DTL) vergoedt. In dat geval heeft u geen verwijzing van een arts nodig en kunt u direct contact met de logopediepraktijk opnemen voor een afspraak.

Wanneer u in aanmerking komt voor directe toegankelijkheid logopedie (DTL), vindt tijdens het eerste bezoek bij de logopedist een screening plaats. De screening is erop gericht om de hulpvraag naar logopedie vast te stellen. Verder worden andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedische behandeling (contra-indicaties) uitgesloten. Komt uit de screening een zogeheten ‘niet-pluis situatie’ (rode vlag) naar voren, dan adviseert de logopedist de pati├źnt contact op te nemen met de (huis)arts.

Indien u geen medische verwijzing heeft of uw zorgverzekering geen directe toegang logopedie (DTL) vergoedt, kunt u ook bij ons terecht. De behandelingen worden dan niet vergoed door uw zorgverzekering.

Voor 2022 hebben wij met diverse zorgverzekeraars een contract afgesloten. Declaraties bij zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben afgesloten gaan rechtstreeks via de zorgverzekeraar. De declaraties van contractvrije logopedische zorg en verzuimnota’s worden verzorgd door Infomedics.