Tarieven

Wij hebben in 2019 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst en brengen het tarief dat met uw zorgverzekeraars is overeengekomen in rekening. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Onderstaande prijzen gelden:

  • Wanneer de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
  • Van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW

Individuele zitting reguliere logopedie                       
€40,53

Het tarief voor het overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.
€40,53 per 30 minuten.

Verslaglegging aan derden                          
 €40,53

Individuele behandeling aan huis                                        
€63,52

Telefonische zitting                                                               
€20,22

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (minimaal 24 voor de daadwerkelijke afspraaktijd)
€30,00. Een verzuimnota ontvangt u via Infomedics.

Voor volwassenen geldt een minimaal eigen risico. Raadpleeg voor de voorwaarden uw verzekeringsgegevens. Voor de logopedische behandelingen die onder het eigen risico vallen krijgt u van uw verzekeraar de nota.