Tarieven

Wij hebben voor 2022 met diverse zorgverzekeraars een overeenkomst en brengen het tarief dat met deze zorgverzekeraars is overeengekomen in rekening. In veel gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. De overige declaraties worden door Infomedics verzorgd.

Onderstaande prijzen gelden:

  • Wanneer de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
  • Van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW

Individuele zitting reguliere logopedie: €43,00

Individuele zitting pre-verbale logopedie / stotteren: € 86,50

Toeslag voor behandeling aan huis: € 24,00

Het tarief voor het overleg met derden of verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar: €43,00 per 30 minuten.

Telefonische zitting: €43,00

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (minimaal 24 voor de daadwerkelijke afspraaktijd): €30,–

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL): €21,50

Anamnese, onderzoek, behandelplan na DTL: €86,00

DTL, anamnese, onderzoek, behandelplan: €107,50

Anamnese, onderzoek, behandelplan na verwijzing door arts: €86,00

Voor volwassenen geldt het algemene eigen risico van uw zorgverzekering. Raadpleeg voor de voorwaarden uw verzekeringsgegevens.