Praktijkregels

  • Ouders zijn aanwezig bij iedere behandeling, tenzij hier uitdrukkelijk afspraken over zijn gemaakt met de behandelend logopedist
  • Wanneer uw kind ziek is of u verhinderd bent om de logopedie afspraak na te komen, moet u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch ( 078-6215738) of per e-mail info@logopediestadspolders.nl melden.
  • Te laat of niet afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht en worden niet vergoed door de ziektekosten verzekering.
  • Om de behandeling effectief te laten verlopen verzoeken wij u iedere week het oefenschrift of map mee te nemen naar logopedie.
  • Tevens verwachten wij van u dat gemaakte afspraken over het oefenen worden nagekomen.