Praktijk informatie

Verloop van het behandeltraject

Voor aanmelding logopedie kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Telefonisch wordt een eerste afspraak gemaakt en wordt u verzocht een verwijsbrief van de huisarts voor logopedie mee te nemen en een identificatiebewijs van  degene die logopedie behoeft.
Tijdens de eerste afspraak vindt een intake gesprek plaats. Hierin worden algemene gegevens verzameld en een inventarisatie gemaakt van de klacht.

Anamnese en Onderzoek

Er worden vragen gesteld in relatie tot de klacht en er vindt onderzoek  en/of observatie plaats. De resultaten en een behandelplan wordt met u besproken.

Behandelovereenkomst

In de behandelovereenkomst worden met u o.a. de volgende gegevens vastgelegd:

  • wel/geen toestemmingverlening van u voor het uitwisselen van gegevens met andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld verwijzer, huisarts of leerkracht, per email.
  • deelname kwaliteitsaudit, geanonimiseerde klanttevredenheidsonderzoek en NIVEL onderzoek
  • geeft u aan dat u bekend bent met de geldende praktijkregels

Behandeling

Afhankelijk van de klacht vindt de behandeling één- of tweemaal per week plaats. De duur van een behandelsessie is 25 minuten.
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar afspraak op een vaste dag en vaste tijd. De behandelduur kan variëren en wordt met u besproken.

In principe zijn ouders bij de behandeling aanwezig. Dit om inzichtelijk te maken wat er binnen de behandeling gebeurt en hoe dit thuis toe te passen. De oefeningen krijgt u in een map mee.
Tevens krijgt u adviezen van de logopedist. Er worden afspraken gemaakt hoe u thuis kunt oefenen. Voor de voortgang van de behandeling is het belangrijk deze adviezen zoveel mogelijk op te volgen.

Klik hier voor meer informatie over Vergoedingen en Tarieven.