Angelique Oostrijk

Sinds 1995 afgestudeerd aan Hogeschool Rotterdam&Omstreken.
Sindsdien in verschillende particuliere logopediepraktijken waargenomen in Zuid-Holland en Brabant.
Werkzaam geweest als audiologie assistent bij het audiologisch centrum van het LUMC te Leiden. Gehooronderzoeken uitgevoerd in het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Gedurende 9 jaar werkzaam geweest in logopediepraktijk Stadspolders.
Na ruim één jaar als zzp-er in verschillende praktijken waargenomen te hebben heeft zij per juni 2010 logopediepraktijk Stadspolders overgenomen.

Angelique heeft mede dankzij allerlei cursussen ruime ervaring opgedaan in het behandelen van:

 • stotteren, 2018 stottertherapeut, behaalde opleiding tot stottertherapeut bij ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders)
 • stemstoornissen
 • ademhalingsproblemen (COPD en hyperventilatieklachten)
 • onverstaanbaar sprekende kinderen (Prompt)
 • kinderen met taalstoornissen
 • logopedische hulp ter ondersteuning van orthodontie behandeling (OMFT)
 • kinderen met een cochleair implant

Tevens heeft zij ervaring met het behandelen van  lees-en schrijfproblematiek en spraak-taalstoornissen met een neurologische oorzaak.

Secretaris van Logonet Drechtsteden: Logonet Drechtsteden is een samenwerkingsverband van 5 logopediepraktijken.
Wij hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat kwalitatief hoogwaardige logopedie voor iedereen van 0 tot 100 jaar in de regio toegankelijk is. Iedere aangesloten logopediepraktijk heeft zijn eigen specialisatie binnen de logopedie, De logopedisten van Logonet verwijzen naar elkaar door, zodat elke patiënt bij de juiste logopedist terechtkomt en hij de beste zorg krijgt.
Met onze samenwerking willen we het belang van logopedie meer onder de aandacht brengen en ervoor zorgen dat patiënten eerder verwezen worden naar de logopedie. Door het bieden van kwalitatief goede zorg, gebaseerd op de meest recente inzichten, geven we onze patiënten weer een kans mee te kunnen doen in de communicatie thuis, op school en op het werk.

Lid van de NVST ( Nederlandse vereniging voor stotteren),  Damsté groep ( het bieden van intensieve groepstherapie aan mensen die stotteren), EFS ( European Fluency Specialists)

Deelnemer aan intercollegiaal overleg t.a.v. vloeiendheidstoornissen.

Gegeven cursussen vanuit Logonet Drechtsteden:

2021:

 • Vroegtijdig signaleren van logopedische problemen op de basisschool

2019 :

 • Stimuleren van taal en spraak bij kinderen

2018:

 • Signaleren van logopedische problemen bij peuters

Gevolgde cursussen:

2021

 • train de trainer voor JES groepstherapie voor mensen die stotteren
 • groepsdynamica
 • diverse Webinars gericht op positieve gezondheidszorg en stottertherapie

2020

 • 2-daagse Stembehandeling workshop door Bernadette Timmermans
 • ECSF conferentie te Antwerpen
 • supervisie traject

2019

 • Cursus verdieping DCM domein spraakmotorisch
 • Update Lidcombe programm
 • Workshop ADHD en stotteren
 • Workshop Omgaan met Moeilijke mensen via stichting KOEL.

2017-2018

 • ECSF-course

Eerder gevolgde cursussen:

 • stotteren bij jonge kinderen, stotteren bij basisschool kinderen, stotteren bij volwassenen. Lidcombe programm, Prompt, Metaphon, Hodson & Paden, DGM, Méér dan larynmanipulatie, stembehandeling bij kinderen, logopedie en tandheelkunde, Leespraat.