Logopedie in het Nieuws

Dec 16 (12pmpm1216, 16pm5)
Stien (9) Van Buynder is vanaf haar geboorte doof. Een schok voor haar horende ouders. Inmiddels heeft Stien twee cochleair implantaten en leeft ze net als ieder ander kind van negen. Haar vader Filip, vertelt over haar leven en de keuze voor de CI’s.
Dec 16 (12pmpm1216, 16pm5)
Nederlanders weten niet dat er twee verschillende typen zorgverzekeringen bestaan. Zestig procent is niet op de hoogte van het bestaan van zogenoemde naturaverzekeringen en restitutieverzekeringen, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction. Drie op de vier …
Dec 16 (12pmpm1216, 16pm5)
Het digibord wordt steeds belangrijker in het onderwijs en het is dus van groot belang dat de solo van uw kind ook hiermee gecombineerd kan worden. De leerkracht wordt wel goed hoorbaar via de solo, maar wordt het digibord wel goed gehoord?
Dec 15 (12pmpm1215, 15pm4)
De Katholieke Universiteit Leuven heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van dyslexie. Volgens de onderzoekers gaat er bij dyslexie iets verkeerd met de verwerking van informatie. En niet met de opslag van informatie, zoals tot nu toe werd gedacht.
Dec 15 (12pmpm1215, 15pm4)
De nieuwe woordvoorspeller van het softwareprogramma Sprint herkent fonetische fouten zoals 'kompjoeter', 'sjokolade' en 'restoorant'. Ook voor samengestelde woorden wordt een suggestie gegeven, bijvoorbeeld bij 'voet' en 'bal'. Met de vernieuwde woordvoo…
Dec 15 (12pmpm1215, 15pm4)
Volgens kinderrechters is de nieuwe Jeugdwet zo ingewikkeld dat het risico bestaat dat jongeren in een gesloten inrichting worden opgenomen terwijl een andere vorm van uithuisplaatsing beter zou zijn. De Raad voor de Rechtspraak meldt dat kinderrechters p…
Dec 06 (12pmpm1206, 06pm12)
Dat het vaak voor de betekenis niet uitmaakt of je een gebaar maakt met je linker- of rechterhand wisten we al. Maar hoe zit het met de voorkeurshand tijdens het gebaren?
Dec 06 (12pmpm1206, 06pm12)
Mogelijkheid tot onderhandelen over tarieven in onbalans.
Dec 06 (12pmpm1206, 06pm12)
Kamer debatteert over positie logopedie. 
Nov 27 (11pmpm1127, 27pm7)
In maart 2014 bestaat de Stichting Plotsdoven 25 jaar. Een goed moment om de doelgroep en hun belangen onder de aandacht te brengen. De stichting geeft hier in het jubileumjaar op diverse wijzen vorm aan, in het bijzonder met een internationaal congres in…

De website logopediestadspolders.nl is ontwikkeld en gebouwd door Logopediestart.nl, websites voor logopedisten.

Logopediepraktijk Stadspolders, Dudokerf 8 3315 KA Dordrecht 078-6215738
dependance de Staart, plein 40-45  6 3313CV  Dordrecht 06-10613839