http://www.arbo.nl/ – allerlei arbozaken, dus ook over schadelijk geluid op het werk

http://www.boa.nl/ – contactadressen van arbodiensten, bijvoorbeeld om informatie over gehoorbescherming op te vragen

http://www.bureauarbeid.nl/ – (re)integratiebureau van de Koninklijke Aris Groep en de Koninklijke Effatha Guyot Groep

http://www.onderwijsenhandicap.nl/ – Expertisecentrum Handicap + Studie, voor jongeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

http://www.uwv.nl/ – alles over arbeidsongeschiktheid, weer aan het werk, regels en wetten, verzekeringen en uitkeringen, veel brochures en formulieren kunnen gedownload worden

Gehoor:

http://www.hoortest.nl/ – doe de nationale hoortest

http://www.kno.nl/ – als u medische informatie over gehoorproblemen zoekt

 

http://www.doventv.nl/ – informatieve site betreffende het gehoor

http://www.fama.nl/ – (re)integratiebedrijf, speciaal voor mensen die problemen hebben met horen en zien

http://www.fenac.nl/ – over werk van het audiologisch centrum, plus alle adressen

http://www.hoorplatform.nl/ – website in ontwikkeling over Nederlands gehooronderzoek

http://www.hoorstichting.nl/ – bijvoorbeeld om alle publicaties nog eens na te lopen

http://www.hoorwijzer.nl/ – ter voorbereiding aan van een bezoek aan de audiciën

http://www.hoorzaken.nl/  – informatieve site over slechthorendheid

http://www.kinderhoortest.nl/ – je kunt je gehoor niet vroeg genoeg screenen

http://www.klinktprima.nl/ – persoonlijke werkervaringen van doven en slechthorenden

en informatie over het vinden van werk

http://www.lawaai.nl/ – werkelijk alles over lawaai, in begrijpelijke taal

http://www.minszw.nl/ – de website van het minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

http://www.minvws.nl/ – de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

http://www.nvab.nl/ – informatie over hoortoestellen en het audiciensvak

http://www.nvvs.nl/ – uitgebreide informatie over slechthorendheid en tinnitus

http://www.ondertiteling.nu/ – informatieve site over ondertiteling via teletekstpagina 888

http://www.oorakel.nl/ – vraagbaak, nieuws, info en doorverwijzingen van Oorakel informatie en Advies

http://www.oorcheck.nl/ – speciale hoortest voor jongeren, plus nuttige informatie

http://www.orenomtehoren.nl/ – zeer informatieve site voor leerlingen van groep 7 en 8

http://www.orkestengehoor.nl/ – over de aanpak van gehoorschade bij orkestmusici

http://www.popschoolmaastricht.nl/ – leuk opgezette pagina’s over gehoorschade, zoek onder

techniek >gehoorschade

http://www.viataal.nl/ – zoek onder Wat doet Viataal naar Arbeidscentrum, de site van het

(re)integratiebureau Viataal

Op logopedie.startpagina.nl vindt u een uitgebreid overzicht van allerlei aanverwante websites. Hieronder vindt u een aantal van onze links.

www.kindentaal.nl (info over spraak/taal ontwikkeling en hoe deze te stimuleren)
www.kno.nl (uitleg stemproblemen bij volwassenen)
www.kno.nl (uitleg spraak-/taal- en stemproblemen bij kinderen)
www.stotteren.nl
www.afasie.nl
www.stemwerk.com
www.nvlf.nl (Ned. Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
www.dysfagie.nl (slikproblemen)
www.schisis-cranio.nl
www.nvvs.nl (Ned. Vereniging Voor Slechthorendheid)
www.dyspraxie.nl
www.autisme.nva.nl
www.downsyndroom.nl
www.ontwikklingsdysfasie.nl (Tan Sodeberg)
www.kinderergotherapie.nl (sensorische integratie)
www.oudersonline.nl
www.stichtingbalans.nl
www.dyslexie.nl
www.leesplein.nl
www.nvvs.nl (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden en de FOSS (Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.)
www.inclusiefonderwijs.nl (Informatie over integratie van kinderen met een verstandelijke handicap in het regulier onderwijs.)
www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl (Kennisnet Speciaal Onderwijs, het portaal met achtergrondinformatie en verwijzingen rond het speciaal onderwijs.)
www.oudersenrugzak.nl (Informatie over leerlinggebonden financiering (rugzakje).)

Ouderverenigingen:

www.fvo.nl (federatie van ouder verenigingen)
www.balansdigitaal.nl (Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.)

Autisme en aan autisme verwante stoornissen:

go.to/pdd-nos
Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van het leven met kind met een aan autisme verwante stoornis.

Startpagina’s:

logopedie.pagina.nl
gehandicapten.pagina.nl
autisme.pagina.nl