Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is daarom door de overheid ontwikkeld .

Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld.

folder_meldcode_kindermishandeling_en_huiselijk_geweld

Logopediepraktijk Stadspolders, Dudokerf 8 3315 KA Dordrecht 078-6215738
dependance de Staart, plein 40-45  6 3313CV  Dordrecht 06-10613839