Klant ervaringsonderzoek

Om te weten hoe u de door ons geboden zorg ervaren heeft, krijgt u aan het einde van het behandeltraject de vraag om een on-line vragenlijst in te vullen. Met de feedback die u geeft, blijven wij de zorg verder optimaliseren en blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Uiteraard is uw privacy hierbij verzekerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Qualiview.